Skip to main content

Nebojte sa ich! Porota 2016

image

poézia SŠ
poézia do 26 rokov
próza do 26 rokov
dráma

Poetka, prekladateľka, filmová vedkyňa. Na Medziriadkoch okrem hodnotenia zaslaných prác vedie aj rozbory filmov, premietaných v rámci programu pre účastníkov.

Mária
Ferenčuhová

image

poézia ZŠ
próza ZŠ

Poetka a pedagogička, vedúca Ľubovnianskeho literárneho klubu. Venuje sa predovšetkým najmladšej kategórii účastníkov sústredenia.

Eva
Kollárová

image

poézia SŠ
próza SŠ
poézia do 26 rokov
próza do 26 rokov

Literárna kritička a profesorka Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty Prešovskej Univerzity. Počas Medziriadkov vedie workshopy kreatívneho písania.

Marta
Součková

image

dráma

dramatik, dramaturg, pedagóg Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení Bratislava

Miro
Dacho

image

próza ZŠ
próza SŠ
próza do 26 rokov
dráma

prozaik, dramatik, režisér a pedagóg

Silvester
Lavrík

image

poézia ZŠ
poézia SŠ
poézia do 26 rokov

Spisovateľ, vedúci Spišského literárneho klubu. Na pobyte prednáša o základoch umeleckého diskurzu.

Ján
Petrík

image

poézia ZŠ
próza ZŠ
próza SŠ

Prozaik a lektor. Pre účastníkov Medziriadkov pripravuje pohybové a súťažné aktivity, taktiež workshopy, kde ich oboznamuje s novými literárnymi formami.

Matej
Thomka

A toto sme aktuálne mySpoznajte nás

Tím sa stále trochu obmieňa, určite neskôr doplníme aj staršie ročníky.

image

Michal Tallo

image

Katarína Vargová

image

Martin Bujna

image

Ján Perďoch

image

Martin Hatala

image

Radovan Potočár

image

Peter Petiar Lachký

image

Soňa Uriková

image

Lukáš Katuščák

image

Paty Vesel Ganoczyová

image

Marcelka Vincová

image

Matej Kubriczký

Ďakujeme imPartneri Medziriadkov v roku 2017

Siedmy ročník Medziriadkov finančne i nefinančne podporili:

Fond na podporu umenia
Nadácia Tatra Banky
Kníhkupectvo Martinus.sk
Vydavateľstvo Slovart
Vydavateľstvo Aspekt
Ikar
Jollity
Nakladatelství Host
Literárne centrum
Albatros Media
Vydavateľstvo Drewo a srd.
Vydavateľstvo Absynt
Vydavateľstvo Skalná ruža
FRA
Vydavateľstvo KK Bagala
Kníhkupectvo Gorila.sk
Větrné mlýny
Vertigo
Vydavateľstvo Marenčin
Divadelný ústav
Dizajnové zápisníky, diáre a bloky
Svet bedničiek
Čosi
Divadlo Pôtoň
Zlatá Studňa
Dve percentá z dane na Pravda.sk
Eleven Coffee & Books